Philippines: Bất động sản thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế
Thứ sáu, 17/02/2017, 09:02 AM
Trong năm vừa qua, lĩnh vực bất động sản (BĐS) đóng góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nền kinh tế Philippines tăng trưởng nhanh chóng.
Trang 1/1 <1>

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích