Phát triển thành công loại sơn có thể tạo ra năng lượng từ hơi nước
Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học RMIT (Australia) đã phát triển thành công một loại sơn năng lượng mặt trời có khả năng hấp thụ hơi nước và phân tách để hình thành Hydro - nguồn năng lượng sạch nhất.

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích