Nợ tiền sử dụng đất, có được bán đất?

Người gửi: nguyencanh263@gmail.com | Thời gian gửi: 25/11/2017 10:24:40 Trong: Tư vấn - thiết kế | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Câu hỏi của bạn đọc Nhasaigon247.com có nội dung:
Tôi có phần đất 250m2 loại đất trồng cây lâu năm. Sau đó, tôi có chuyển mục đích sử dụng đất trên sang đất ở ODT và đã ghi nợ tiền sử dụng đất.

Nay tôi không còn khả năng đóng thuế cho Nhà nước, tôi muốn bán phần đất này. Tôi được biết là khi còn ghi nợ Tiền sử dụng đất thì không được quyền mua bán đất.

Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất lại là đất trồng cây lâu năm thì có được không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục như thế nào? Hiện tại phần đất này là đât trống, chưa có xây dựng.

Nợ tiền sử dụng đất, có được bán đất?

duybeduy@...


Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)